Information och meddelanden:

Brandkärrscupen återkommer 2020!

Brandkärrscupen startar igen 2020!

Alla som vill får vara med och spela, kom och anmäl dig själv eller ett lag.

Läs mer om Brandkärrscupen

Följ oss på Facebook:

Verdandi är en social mötesplats

Verdandi finns i bostadsområdet runt i hela landet. I Nyköping fungerar vi som en social mötesplats för alla som vill komma. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och socialt nätverksarbete;

  • För bättre vardagsvillkor
  • För en generell och solidarisk välfärdspolitik
  • Mot missbruk

Verdandi finns till

för alla

Verdandi är politiskt och religiöst obundet, och alla oavsett ålder, kön, religion eller politisk tillhörighet är välkomna.

Vår verksamhet utgår från våra deltagares behov och ser olika ut från morgon till kväll, sommar som vinter.

Läs mer om Verdandi

Brandkärr är

ett levande bostadsområde

Ingen vet riktigt hur många som bor i Brandkärr. Uppslagsboken Wikipedia påstår att här bor ungefär 3000 personer. Men det är säkert inte sant. Här finns ett större antal människor som inte syns i rullorna.

Brandkärr är ett resultat av det så kallade miljonprojektet som började 1965 och slutade 1975. Bostadsbristen var enorm och politiker bestämde att bygga en miljon lägenheter under tio års tid. Brandkärr är ett av alla bostadsområden som byggdes under denna tidsperiod.

(Källa: Boken ”En vecka i Verdandi Brandkärr”)